HomeEverdingenOns huisBewonersWeerstationDorpKorte MeentFortDiefdijkBedrijvenNaburige plaatsen

Diefdijk

Sinds mensenheugenis kende het gebied veel problemen met water. Vanuit Gelderland loopt de grond langzaam af richting de Biesbosch. Hierdoor stroomt water altijd vanuit Gelderland door de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard. Het water maakte de bodem te nat voor landbouw. Regelmatig liep het gebied onder. Het water moest afgevoerd worden door riviertjes als de Zederik, maar deze konden het lang niet altijd aan.

In de Alblasserwaard had men vergelijkbare problemen. Daar kwam men op het idee om een dwarsdijk aan te leggen op de grens met de Vijfheerenlanden. In 1277 werd deze dijk gebouwd: de Zouwedijk. Hierdoor hadden de bewoners van de Alblasserwaard droge voeten, maar in de Vijfheerenlanden werd het probleem nu alleen maar erger. Daarom besloten de Heren van Arkel, Everdingen, Hagestein, Leerdam en Vianen in 1284 om gezamenlijk aan de oostkant van dit gebied ook een dwarsdijk aan te leggen: de Diefdijk. Sindsdien wordt het gebied tussen de Zouwedijk, Diefdijk, Lek en Linge dan ook 'Vijfheerenlanden' genoemd.

Sinds die tijd is er veel discussie geweest rondom de dijk, met name het onderhoud ervan. Niet iedereen was altijd even gewillig om een bijdrage te leveren. Oorlog en armoede zorgden voor een verminderd onderhoud van de Diefdijk, bijvoorbeeld tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Regelmatig ging het dan ook mis met de dijk: zes keer brak ze door: in 1413, 1497, 1523, 1565 (op 3 plaatsen tegelijk!), 1571 en 1573. De gevolgen hiervan zijn nog steeds zichtbaar in de vorm van 'wielen'. De stroming van het wassende water maakte bij zo'n plek een groot gat in de bodem. De dijk werd dan rond zo'n gat gebouwd, waarbij het gat dan een meer vormde. Als je de Diefdijk volgt, kom je deze nu nog steeds tegen. Het grootste wiel is het Wiel van Bassa. Hier is de dijk tweemaal doorgebroken, waarbij de tweede doorbraak jaren later pas werd hersteld.

In 1984 ging het bestuur van de Vijfheerenlanden over in een apart hoogheemraadschap. Dit orgaan beheert tot op de dag van vandaag alle waterkundige werken in de Vijfheerenlanden, van Diefdijk tot Zouwedijk, van Lek tot Linge.

Ons huis ligt net achter de Diefdijk, aan de 'droge kant' dus. Als je over de dijk rijdt richting Leerdam, valt het op dat bijna alle huizen aan de westzijde van de dijk staan. Aan de oostzijde is nauwelijks bebouwing. Wel vind je hier veel water, via een heel stelsel van sloten en kanalen wordt het water afgevoerd naar de Lek en de Linge. Ook staan hier vele restanten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, zoals groepsschuilplaatsen ('bunkers') en kazematten.

Diefdijk op Wikipedia


Groepsschuilplaatsen en kazematten langs de Diefdijk